Stappenplan hypotheekadvies

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

Stap 9

Stap 10

Kennismaking / Oriëntatie

Het adviesproces begint met een kennismaking. Het eerste contact is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor u mij heeft benaderd en wat ik voor u kan betekenen.
Als uw adviseur zal ik eerst op hoofdlijnen de doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie van u inventariseren met het klantprofiel.
Hierna informeer ik u in deze fase over de inhoud van mijn dienstverlening (adviseren, bemiddelen en nazorg), de kosten van deze werkzaamheden en de wijze waarop deze worden gefinancierd.

Inventariseren en analyse

In deze fase ga ik samen met u uitgebreid verder met inventariseren, op een veel gedetailleerder niveau dan bij de Oriëntatie. Hierbij gebruiken we het klantprofiel om te kijken wat uw Doelstelling, kennis, ervaring, financiële positie en risicobereidheid zijn.
Dan volgt de fase van de beeldvorming. De fase van de beeldvorming is onderverdeeld in de fase ‘inventarisatie’ en de fase ‘analyse’. Van beide onderdelen ontvangt u de complete uitwerkingen voor uw bevestiging van juistheid en begrip.

In de fase van analyse zal ik de relevante informatie over uw situatie (zoals uw doelstellingen, risicobereidheid en kennis en ervaring) vertalen naar de mogelijkheden voor een hypotheek. Alle berekeningen hiervan worden gebaseerd op de normen zoals gesteld in de gedragscode en vervolgens cijfermatig klantspecifiek gemaakt voor u. Klantspecifiek wil hier zeggen: berekeningen gebaseerd op de individuele gegevens van u. Ook uw toekomstige financiële positie betrek ik hierin.

Adviesrapport

In dit gedeelte presenteer ik op basis van alle verzamelde informatie en extra input vanuit het voorliggende gesprek welke hypotheekconstructie goed aansluit op de uitkomsten van alle voorliggende fases en past bij uw situatie en wensen.
Ik hou hierbij ook rekening met alle relevante fiscale aspecten voor zover die gelden of redelijkerwijs in uw situatie te voorzien zijn. Wat ik altijd probeer is het advies zo te formuleren dat u begrijpt hoe het advies aansluit op uw doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis en ervaring uit het klantprofiel.

Aanvragen hypotheek offerte ( renteaanbod )

Nu we het adviesrapport samen volledig hebben doorlopen zal ik de hypotheek gaan aanvragen bij de desbetreffende gekozen hypotheekverstrekker. 
Nadat ik het renteaanbod heb aangevraagd duurt het gemiddeld 2 werkdagen voordat we het aanbod van de hypotheekverstrekker ontvangen. Sommige hypotheekverstrekkers brengen binnen 24 uur het renteaanbod uit.

Aanleveren documenten en tekenen renteaanbod

In deze stap hebben we het renteaanbod ontvangen en gaan we alles compleet maken het dossier volledig naar de hypotheekverstrekker te sturen.
Accepteer je het voorlopige renteaanbod, dan leg je hiermee de hypotheekrente vast. Om het dossier compleet te maken kan het zijn dat we nog aanvullende documenten aan moeten leveren buiten de stukken die we al verzameld hebben.

Beoordelen compleet dossier

Na het insturen van het getekende rente aanbod en de gevraagde stukken zal de hypotheekverstrekker het dossier gaan beoordelen.
Ik zal in deze fase het contact houden met de geldverstrekker mochten er nog vragen zijn. 

Tekenen hypotheek-aanbod

De hypotheekverstrekker heeft alle documenten akkoord bevonden en het hypotheekdossier is compleet. Nu kunnen we het definitieve hypotheek-aanbod gaan tekenen

Aanvraag akkoord, dossier naar notaris

Als de hypotheekverstrekker het getekende aanbod heeft ontvangen zullen alle stukken naar de notaris doorgestuurd worden.

Controle notaris-afrekening en passeren

Nadat de hypotheekverstrekker alle stukken naar de notaris heeft verzonden zal de notaris de hypotheek en leveringsakte op gaan maken. Vooraf het passeren van de hypotheek controleer ik het concept en de afrekening van de notaris.

Nazorg

Ook tijdens de looptijd van de hypotheek is advies belangrijk. Het kan zijn dat je situatie verandert, bijvoorbeeld doordat je kinderen krijgt, wilt verbouwen, verhuizen, einde rente vast periode of dat er fiscale wijzigingen plaats vinden. Dan is het wel zo fijn dat er nog steeds iemand met je meekijkt.

Deel dit bericht

Lees ook..