Ontruimingsverklaring

Dit is een verklaring die een inwonende partner moet ondertekenen wanneer je gaat samenwonen. Niet bij iedere geldverstrekkers is dat overigens verplicht. Wel moet je het altijd melden wanneer je gaan samenwonen of trouwen. Ook bij (tijdelijke) verhuur kan een geldverstrekker deze verklaring eisen.

Wat is een ontruimingsverklaring?

Dit is een door de niet-eigenaar en inwonende partij ondertekende verklaring dat wanneer de eigenaar / schuldenaar niet voldoet aan diens verplichtingen en dit leidt tot een gedwongen verkoop er ingestemd wordt met vrijwillige verlating van het betreffende onderpand. 

Waarom is er deze verklaring nodig?

Het recht op het mogen (blijven) bewonen is heel sterk. Dit kan ertoe leiden dat de zekerheden van een geldverstrekker minder waard zijn. Een woning met een inwoner verkopen levert veel minder op dan een woning vrij van huur en gebruik. Hierdoor neemt de kans op een restschuld bij verkoop fors toe. 

Deel dit bericht

Meer begrippen bij hypotheken

Taxatierapport

In het taxatierapport staat de echte waarde van een woning. De waarde stelt een onafhankelijk taxateur of makelaar op.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Wijzigingen NHG 2022

Wijziging kostengrens De kostengrens van Nationale Hypotheekgarantie (NHG) stijgt van € 325.000,- naar € 355.000,- in 2022. Leent de klant ook energiebesparende voorzieningen? Dan is

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek betekent dat de betaalde hypotheekrente kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen van een klant. Hierdoor betaalt de klant minder inkomstenbelasting.

Ontruimingsverklaring

Dit is een verklaring die een inwonende partner moet ondertekenen wanneer je gaat samenwonen. Niet bij iedere geldverstrekkers is dat overigens verplicht. Wel moet je